Smågrupp

en plats för bön och samtal

I kyrkan har vi flera smågrupper. I dessa grupper ses vi några gånger i månaden för att be, stötta varandra och samtala om tron. Grundidén kommer från bibeln som ofta talar om hur de första kristna samlades i hemmen för att dela gemenskap, bön och undervisning. Vill du gå med i en smågrupp? hör av dig!