Mission

församlingens arbete i andra länder

Mission är en grundläggande uppgift för församlingen. Jesus gav det stora uppdraget till sina lärjungar innan han lämnade dem:

”Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”
Matt. 28:19-20

Vår församlings vision innefattar att gå ut med evangelium även internationellt. Ett evangelium för hela människan, främst till folkgrupper som ännu inte nåtts av evangelium.