LP

för dig som längtar efter ett nytt liv

Varje onsdag kl 12-12:30 delar vi ut hjälpkassar i Pingstkyrkan som innehåller mat m.m. Denna hjälpkasse behöver du beställa i förväg och sker tisdagar till vår expedition på tele 0226-503 68 mellan kl 09:00-12:00.
Innehållet i våra hjälpkassar får vi skänkt av de lokala matbutikerna Willys, Hemköp Avesta och Ica Kvantum.

Vårt LP-café är öppet onsdagar 10:30-12:00 i kyrkans cafélokal. Där kan du få kaffe och en smörgås, under tiden har vi en andakt och ibland sång och musik. Välkommen att fika med oss!

Lp-verksamheten ger även möjlighet till stödsamtal, myndighetskontakt etc.

 

Verksamhetsidén är att med den kristna tron som grund förebygga och avhjälpa drog- alkohol- och spelmissbruk. Detta sker genom fältarbete, ungdomsverksamhet, lokala kontaktcentra och behandlingshem som erbjuder en andlig, medicinsk och social behandling.

Vårt mål är att:
hjälpa alla människor till ett nytt drogfritt och fungerande liv,
förebygga uppkomsten av missbruk hos ungdomar och riskgrupper och
underlätta situationen för anhöriga och barn till missbrukare.

Vårt motto är:
– För hela människan hela vägen!

1959 bildades ”Lewi Pethrus Stiftelse för filantropisk verksamhet”. Lewi Pethrus var under många år Pingströrelsens självklare ledare och föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. I samband med hans 70-årsdag gjordes en insamling, som sedan kom att utgöra grundplåten vid starten av ”LP-stiftelsen” och inköpet av Strandgården.