Digital hjälp

Guider till att komma igång med "Zoom-möten"

Det finns möjlighet att delta på våra digitala Zoom-möten på olika sätt.
Välj det alternativ som du önskar guidas i: