Barn

barnkyrka och barnkörer

Barnverksamheten

Pingstförsamlingen i Avesta vill under höst och vårterminerna erbjuda olika samlingar och mötesplatser där barnen får trivas och delta. Vi vill i dessa samlingar tala om Guds stora kärlek till alla barn och att barnen får delta i olika aktiviteter och träffa kompisar. Grupperna leds av olika barnledare.
Du och ditt barn är varmt välkomna och du ser våra olika barnverksamheter nedan:

Barnkyrka

Barnens egen Gudstjänst för dig som är 3 år och uppåt till 12 år. Varje söndag 11.00 blir det barnkyrka och samlingen sker i kyrkans källarlokal. Under barnsamlingen kommer det serveras mackfika. Först börjar vi med en gemensam storsamling för att sedan delas upp i olika grupper utifrån ålder.

Söndagskul

Vid några tillfällen under varje termin har vi söndagskul som är en Gudstjänst anpassad för alla åldrar. Då medverkar våra barnkörer Vox och Shalom, det blir teater med Heta Nyheter, tävlingar och möjligheter att be tillsammans för alla åldrar. Se kyrkans kalender för aktuellt datum.

Vox

Varje fredag kl 17:00-17:45 träffas Vox som är vår barnkör för våra yngsta barn och vi möts i kyrkans källare (ingång i trapphuset på kyrkans baksida). Kören vänder sig till barn i åldern 4-9 år. För mer information kontakta vår körledare Frida Tingåker 073-919 81 75