Västafrika

 

Marcus Svedman har arbetat med IBRA Media inom olika ansvarsområden sedan 2003. Vår församling har varit delaktig i detta sedan 2011.

De senaste åren har Marcus rest runt och predikat och inspirerat för mission. Han har också jobbat för att fler unga människor ska engagera sig. Nu arbetar han bland annat med ett nytt projekt, IBRA Play, som ska göra IBRAs program mer tillgängliga på internet och vara ett verktyg att nå invandrare och flyktingar i Sverige.

Genom radio, tv-och webbsändningar på sammanlagt ca 100 språk sprider IBRA Media de goda nyheterna över världen och människor kommer till tro och nya församlingar planteras. Marcus har ett särskilt ansvar för Västafrika där han bott tidigare. Det är en region som har ca 270 onådda folkgrupper och där det talas över 1400 olika språk. På sitt eget språk ska de få höra om Guds väldiga gärningar(Apg.2:11).
En av de strategier som används är att träna nationella mediamissionärer på missionens center i Logmé, Togo. Idag sänder IBRA nära 2 timmar varje dag på 12 olika språk. Ny utmaning är att nå folken i Sahel-området (Sahara-öknens gränstrakter från Senegal till Tchad).

Länkar: www.ibra.se och www.ibraplay.org

Vill du läsa Marcus blogg klicka här. Du kan även nå Marcus på mail.

Christine Nyman

Ansvarig för missionsrådet

070 681 38 78

Mer under Mission