Argentina

Annica och Daniel Cisneros

Församlingen har bedrivit mission i Argentina under många år och sedan januari 1999 genom familjen Cisneros. Annica och Daniel samt barnen Jessica och Jonathan arbetar i staden Salta i norra Argentina där de utför församlingsarbete och barnhemsverksamhet.

2003 startades ett nytt arbete bland barn och familjer i Saltas slumområden, ett center för socialt arbete med dagis- och fritidsverksamhet för de mest utsatta barnen.
Många familjer är splittrade p.g.a. drogmissbruk och ofta får mammorna försörja sina barn själva. Detta innebär att barnen lämnas ensamma och skolgången blir lidande för de barn som måste vara hemma och ta hand om småsyskon. Här finns dagis- och fritidsverksamheten som en stor hjälp. De små barnen får tillsyn under dagen och skolbarnen kan vara i skolan. Efter skolan får de hjälp med läxläsning på "fritids". Studierna är mycket viktiga för dessa barn. Utbildning är enda möjligheten att bryta det sociala mönster de är födda in i.

Under åren har centra startats på 7 platser. Dessa har överlämnats till de församlingar som är samarbetspartner, vilka i sin tur utvidgat verksamheten och når ännu fler barn. Lokalerna används även för kursverksamhet och som kyrka, vilket ger evangelium för "hela" människan. Annica har huvudansvaret för den sociala verksamheten.

Under samma period planterades en ny församling "Casa de Dios" (Guds hus). En aktiv och växande församling som brinner för att nå ut med evangelium, bland annat genom ungdomsteam som åker upp i bergen till ännu onådda byar. Daniel är föreståndare för församlingen.

En ny 3-års-period påbörjades i januari 2007 som förlängs med ett år i taget. Inriktning denna gång är att nå människor i Andernas bergsmassiv med samma hjälp som i områdena kring Salta stad. I november 2007 invigdes en lokal för daghem och kyrka i byn Angastaco. Arbetet expanderar till fler platser i bergen.

Via församlingens hemsida finns mer information om arbetet där det går att följa utvecklingen i Salta med omnejd.

Hemsida: http://www.salta-crecer.com/

Mailadress: danielannicacisneros@hotmail.com

Christine Nyman

Ansvarig för missionsrådet

070 681 38 78

Mer under Mission