Etiopien

Hanna Dahlqvist

Hanna Dahlqvist från Örnsköldsvik är missionär i Etiopien. Vår församling ansvarar för en del av hennes underhåll.

I Etiopien är den muntliga traditionen det vanligaste sättet att förmedla information. Metoden är att kronologiskt berätta Bibeln i korta berättelser. Detta är ett effektivt redskap att ge evangelium till människor i områden som har stor analfabetism.
I samarbete med lokala församlingar arbetar Hanna Dahlqvist med att sprida hela Bibelns budskap genom bibelberättelser i kronologisk ordning (biblestorytelling).

Sedan sommaren 2007 till våren 2010 har Hanna bott i Yabello, en stad i Borena-området.
Borena är uppdelat i 6 kommuner och målsättningen är att nå hela Borena-området med evangelium. Tillsammans med de nationella medarbetarna besöks byarna, och människor inbjuds att lyssna till berättelserna. Många har tagit emot Jesus till frälsning och förvandling. Flera nyfrälsta har lärt sig berättelserna och berättar sedan vidare, och genom den muntliga traditionen sprids evangelium till frälsning och förvandling för många.
Planer finns för två lärocenter i Yabello kommun där man ska utbilda lärare för att lära ut den kronologiska bibelberättar-metoden.

Sedan våren 2010 finns Hanna i Sverige. Hon har bildat familj och förbereder nu för ytterligare missionsinsats i södra Omodalen, Etiopien.

E-postadress till Hanna

Christine Nyman

Ansvarig för missionsrådet

070 681 38 78

Mer under Mission