Omsorg

I vår kyrka vill vi betona vikten av omsorg om varandra och andra runt omkring oss. I vår tid vet vi att det finns en oskriven lag som säger att man ska klara sig själv. Detta har lett till att många är ensamma. Därför vill vi i församlingen att ingen ska känna sig ensam utan få stöd och hjälp i bön.

Hör av dig om du vill ha hjälp och stöd.

Sven och Ulla-Britt Nyman Omsorgsansvariga.
073-800 25 01 (Sven)