Dop

Vår församling erbjuder var och en som tagit emot Jesus i sitt liv att låta döpa sig. Dopets grund finns i Bibeln och Jesus själv döptes för att visa oss vägen. I dopet förenas vi med Jesus för att leva ett nytt liv tillsammans med honom. Dopet sker genom nedsänkning i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Genom dopet blir vi också förenade med alla troende som bekänner Jesus som Herre i sina liv.

Dopet är den naturliga vägen in i församlingen. Kontakta oss när det gäller frågor om dopet. Dop sker vanligtvis i samband med våra gudstjänster i kyrkan, men ibland kan det också förekomma ute vid någon sjö enligt önskemål. Välkommen du också att följa Jesus!

Mer under Hela livets kyrka