Begravning

Livet är en gåva men det är också skört. När någon dör blir vi påminda om livets ovaraktighet. Och samtidigt vet vi att döden gäller oss alla. Ingen av oss kommer undan detta faktum att en dag skall vi dö. Därför är det klokt att reflektera över döden och evigheten medan vi lever. I den kristna begravningsgudstjänsten finns sorgen och saknaden självklart med. Det blir ett tomrum efter den som lämnat oss men framförallt lyfter vi fram det kristna hoppets glädje och trygghet.

Det finns en framtid som är ljus och lång i den himmel som Gud har skapat för dem som älskar honom. Därför säger vi inte bara farväl till den som avlidit. Vi säger också på återseende, för vi vet att vi skall mötas igen i en bättre och skönare värld. Detta hopp grundar sig inte på önsketänkande eller fromma förhoppningar utan på Bibelns ord om löfte om evigt liv.

Ta gärna kontakt med oss omkring begravningsfrågor. Vi ser det som ett förtroende att få vara med och utforma en ljus och minnesvärd begravningsgudstjänst.

Mer under Hela livets kyrka