Barnvälsignelse

Att få barn är en stor händelse i livet. Barn är en Guds gåva och vår uppgift som föräldrar är att ge barnen en trygg och god uppväxtmiljö. Den kristna tron är en stor tillgång i familjen och ger en trygghet som håller hela livet. Som församling vill vi vara ett stöd för familjen och i barnvälsignelsen ber vi om Guds beskydd över barnet och hela familjen.

Barnvälsignelsen har sin grund i Bibeln där vi läser om att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Det vill vi också göra i den kristna församlingen. Vanligtvis sker barnvälsignelsen i samband med våra gudstjänster men ibland ordnar vi särskilda barnvälsignelsegudstjänster.  

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Mer under Hela livets kyrka