9 mar fredag

Pingstpastor........

Känns väldigt roligt att få vara pastor. Det är en spännande tid vi lever i med många utmaningar. Särskilt roligt är det att få vara pingstpastor. Har under veckan varit i Västerås och tillsammans med många andra pingstpastorer deltagit i den sista modulen i pastorsakademin. Under två års tid en vecka per termin har vi pingstpastorer mötts till undervisning i ledarskap, teologi och personlig andlig utveckling. I går var det då dags för avslutningen och under högtidliga former fick vi som gått kursen mottaga varsitt diplom som intygar genomförda studier. På bilden ser du mig ta emot diplomet av Daniel Alm som varit ansvarig för pastorsakademin och i bakgrunden skymtar pingstledaren Pelle Hörnmark.

Idag har jag ägnat mig åt predikoförberedelser. I många år har fredagen varit den dag då jag särskilt arbetat med predikan. På söndag skall jag predika om vardagstro med inriktning på framtidstro och hopp. Det sägs att en människa kan leva 40 dagar utan mat, 3 dagar utan vatten och 8 minuter utan syre - men frågan är hur länge kan vi leva utan hopp! Jag tror att kyrkans största uppgift är att förmedla hopp och framtidstro och det har vi goda skäl till eftersom Bibeln presenterar hoppets Gud!

"Jag vet vilka avsikter jag har med er, Säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp" Jeremia 29:11

Min önskan är att vi som kyrka skall få vara en positiv kraft här i Avesta som genom att förkunna evangelium förmedlar hopp och framtidstro för människors vardag!

Önskar dig en trevlig helg och välsignelser från hoppets Gud!

Vi Cs i kyrkan!

Om bloggen

Här kommer församlingens pastor Patrick Larsson dela tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.

pingst.avesta@crossnet.se