25 jun torsdag

Att vara människa och leva med Jesus

Jag (Patrick) är en dålig bloggare, men jag har bestämt mig för att bli bättre på det. Vi får se hur det går.

Sommaren är här, i alla fall enligt kalendern... På somrarna brukar vi ha gudstjänsterna kl. 18 och det har vi just börjat med.

Temat för just den här sommaren är Att vara människa och leva med Jesus. När vi samtalade lite om sommaren i vårt mötesledarteam landade vi i det temat.

Jesus blir aldrig omodern, han är alltid aktuell och han passar in i alla människors liv. Även om våra liv ser olika ut så passar Jesus alltid in, han är unik även i det avseendet. Det är så mycket han vill göra i våra liv och det fantastiska med Jesus är att han vill göra våra liv bättre.
Jesus har alltid goda tankar om en människa och han vill dra in i allas våra liv med kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det är sådant han vill beklä vår karaktär med. Han är en god Gud som vill ge sina barn goda gåvor.

Att vara en helt vanlig människa och leva ett helt vanligt liv tillsammans med Jesus, det vill vi beröra från några olika vinklar i sommar i våra sommargudstjänster.

Jag hoppas du kommer på våra Gudstjänster, att du är kvar efter mötet och grillar och umgås.

Om bloggen

Här kommer församlingens pastor Patrick Larsson dela tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.

pingst.avesta@crossnet.se