20 jan tisdag

Hälsning från Pastorn

2015 med Jesus i centrum.

Vid årsskiftet brukar jag alltid reflektera lite extra över året som gått, så också denna gång. Jag reflekterar både över utvecklingen i mitt eget liv och över vad som skett och sker i församlingen. Jag tror det är klokt att se tillbaka för att analysera och lära, men samtidigt inse att det enda jag kan påverka är framtiden. Nu är det fullt fokus på 2015 med Jesus i centrum som gäller.

2015 blir ett intressant år i församlingen, det är jag säker på!

Söndagsgudstjänsten är lite av ett nav i församlingens arbete. Det kommer oftast att vara personer från vår egen församling som predikar, men vi har också flera besök inbokade för året. Det är olika åldrar och profiler på våra besök under året och det är också olika syften med besöken. Sången och musiken är en sak vi försöker att utveckla och jag tror vi kommer att få många inspirerande gudstjänster under 2015.

Vi kommer hålla kvar vid Lördagskvällen som en kväll för gemensam bön i vår kyrka, men vi kommer att bredda och fördjupa! Vi kommer att ha bibelstudium och lovsångskvällar i anslutning till bönen vid några lördagskvällar. En böneskola kommer så småningom igång på tisdagar, i anslutning till tisdagsbönen.

Är du med i någon cellgrupp? När jag möter människor i vår församling som är med i en cellgrupp så hör jag ofta hur viktig den lilla gruppen blivit för dem. Då blir jag mycket glad! Det är en rikedom att få ha nära vänner, att hitta en sammanhang där man kan prata om livet och dela sin vardag. Jag har också förstått hur betydelsefull den lilla gruppen kan vara när livet ställs på ända. Hoppas du hittat ditt "lilla" sammanhang där du känner dig bekväm. Vårt motto är att vi skall kunna erbjuda en cellgrupp för alla.

2015 blir spännande!

Hälsningar
Patrick Larsson

Kategorier

Patrick

Om bloggen

Här kommer församlingens pastor Patrick Larsson dela tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.

pingst.avesta@crossnet.se