1 nov fredag

Vårt evighetshopp

Det är allhelgonahelg. En viktig och angelägen helg. I en undersökning som jag läste går 4 av tio svenskar till kyrkogårdarna för att vid en grav minnas någon som lämnat oss.

I en av bibeltexterna den här helgen säger Paulus Ä "Nu undrar någon, hur uppstår de döda?" Ä det är klart att vi undrar. Det är ingen underdrift.

De stora livsfrågorna brottas vi med och bara det att vi gör det och ställer dem om igen tycker jag är bevis nog för att det finns en Gud.

Det är också bevis för att det finns en andlig längtan hos varje människa. Som en slags inbyggd Gps-funktion. Och det är inte så konstigt, för i Bibelns står det att "evigheten" har lagts i våra hjärtan.Hur välformulerad än den sekulariserade filosofin är så lyckas den inte riktigt att övertyga. Många av våra stora diktare har brottats med frågan och hjälpt oss med orden.

Dan Andersson skriver i en av sina älskade dikter och sånger: "Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången, det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hören - något går och viskar, går och lockar mig och beder - Kom till oss, ty denna jorden är icke riket ditt."

Jag hörde en bra definition av ett helgon: Det är en människa igenom vilket ljuset lyser! Då finns det många helgon i Avesta. Människor som bär vittnesbördet att tillvaron är större än vad vi kan se eller ta på.

Det handlar om vårt evighetshopp. Eller för att använda poeten Anna Grete Wides ord: Det är något med döden som inte övertygarÄHur bra och sann än den gamla 1700-tals psalmen är om att: Jag går mot döden var jag går, så finns det en annan sanning: Jag går mot livet var jag går!

Hoppet är inte byggt på önsketänkande utan är helt och hållet knutet till Jesus Kristus. Han har brutit dödens makt. Därför har också döden blivit livets tjänare! Detta hopp är den kristna kyrkans uppdrag att förmedla. Därför behövs det helgon i Avesta. Människor som bär vittnesbördet om att tillvaron är större än det vi kan se eller ta på. Helt enkelt människor igenom vilket ljuset lyser! En sådan människa vill jag vara, hoppets bärare och förmedlare! Och det är den kristna kyrkans uppgift att förmedla ett hoppets budskap till sin samtid.

Fortsätt att göra det, kära älskade församling!

Gud välsigne dig i allhelgonatid! /Thomas Hallström

Om bloggen

Här kommer församlingens pastor Patrick Larsson dela tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.

pingst.avesta@crossnet.se