17 feb fredag

Radikal vardagstro!

Vilken förmån det är att få vara pastor. Att varje dag få möta människor och se hur Gud är en naturlig del av människors vardag. Det är vardagstro; inte bara att bli medveten om att Gud är med i vardagen utan att koppla upp med Gud som redan är och finns i det som är vår vardag.

I söndags predikade jag om radikal vardagstro. Jesus var radikal. Att vara radikal betyder inte att stå på tå och ropa sanningar högst. Att vara radikal är att våga vara annorlunda, att våga bryta med tradition och mönster när sådana utgör ett hinder. Att vara radikal kan innebära att stå upp för den som är svag, att ge röst åt den som inte har någon röst, att ta risker och att bli missförstådd. Att likt den barmhärtige samariten stanna vid den som är slagen och tilltufsad och bli till hjälp och välsignelse. Att inte stänga sina ögon för nöden och människors behov utan att se och fyllas av medlindande. Att inte gå förbi som prästen eller leviten. Helt enkelt att bli medveten om sin värld, den värld som finns runt omkring mig, ja det som är min vardag. Den värld som Jesus kom till och älskar!

Kristen tro är radikal. Den som vill ta till sig Bibelns budskap och genom relation följa Jesus kommer att inse att utmaningarna inte saknas. Ibland säger vi att vi har problem med en del i Bibeln som vi inte förstår, jag vill vända på det och säga att problemet för oss, eller för att bli ännu mer personlig, för mig, snarare är det jag förstår men ändå inte låter påverka eller förändra mitt liv. Jag vet ju egentligen att jag borde vara den barmhärtige samariern i texten, men att jag så ofta istället är prästen och leviten som går förbi. Kristen tro är inte en religion eller ett lärosystem. Kristen tro är en relation med Jesus Kristus och ett liv i Hans efterföljelse. Det som behövs idag är inte fler religiösa människor som är fromma och präktiga. Det som behövs är vanligt folk som blir förvandlade i mötet med Jesus, ett möte som ställer allt på sin spets och berör varje del av livet och vardagen.

Funderar du på kristen tro? Då skall du börja läsa evangelierna i Bibeln och lära känna huvudpersonen Jesus Kristus och se hur han mötte och förvandlade människor, och vad det sedan innebar för deras liv i vardagen. Läs gärna berättelsen om "Den barmhärtige samariern" i Lukas kapitel 10:25-37.

Jag önskar dig allt gott och Guds välsignelse i din vardag!

/Thomas

Om bloggen

Här kommer församlingens pastor Patrick Larsson dela tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.

pingst.avesta@crossnet.se