Du är här:Start > OM OSS > Vår tro

Vi tror på...

Bibeln som Guds ord

Bibeln är Guds tilltal till människan. Genom den har Gud uppenbarat för oss vem han är, vad han gjort och vad han vill. Vi vill lyssna till Bibelns budskap och lära av dess undervisning och på så sätt gå in under Bibelns dynamiska auktoritet.

Treenigheten

Vi tror att det finns en Gud, som är av evighet i tre personer - Fadern, Sonen och den helige Ande.

Att Jesus är sann Gud och sann människa

Vi tror att Jesus var sann Gud och sann människa, att han föddes av en jungfru och att han var syndfri. Vi tror på hans under, hans ställföreträdande död och att han har försonat världen med sig själv. Vi tror även på hans uppståndelse, himmelsfärd och att han sitter på Faderns högra sida i himlen. Vi tror också att han en dag kommer tillbaka och att vi ska få se honom sådan han är.

Dopet

Vi tror att den som tror och blir döpt är en ny skapelse i Kristus Jesus, tillhör honom och vill leva för honom och hans rikes utbredande. Troendedopet sker genom nedsänkning i vatten.

Jesus död och uppståndelse

Vi tror på Jesu Kristi försoningsdöd på korset, som skänker helande för ande, själ och kropp. (Matt 8:16-17, Jes 53:4-5, Jak 5:14-15)

Den helige Ande som hjälpare

Vi tror på dopet i den helige Ande och på Hjälparens, den helige Andes, gemenskap och kraft. (Apg 2:4, Joh 14:16-17)