Visionskväll

Den 20:e februari kl. 17 kommer vi att ha en visionskväll
och då önskar jag att kyrkan är full av människor!

Du som går i vår kyrka har säkerligen noterat att jag
predikat mycket om tjänsten för Gud den sista tiden.

Det är fyra värderingar jag tagit fasta på som bör prägla
vår syn på varandra.

Alla är:

· Särskilda och speciella

· Utrustade och begåvade

· Behövda och nödvändiga

· Bra eller bäst på något

Den här kvällen handlar om just det här. Hur kan vi bygga en
församling där talangerna och förmågorna, där det som brinner i våra hjärtan,
där allt som Gud utrustat oss med får komma ännu mer i funktion?

Det finns en anledning till att vi är olika personligheter,
tycker olika, har olika gåvor, har olika bakgrunder, olika erfarenheter och är
i olika åldrar

Den här kvällen kommer att bli startskottet på en process i
församlingen, starten på en resa.

Tänk inte att du är som en passagerare som sitter längst bak
i bussen, när någon annan kör och du bara hänger med. Nej, tänk istället att du håller i ratten, eller i alla fall sitter långt fram och stöttar chauffören.

Kom och var med och utveckla vår härliga församling.

Välkommen!

Publicerat den 4 februari