Daniel Alm besöker oss

Lördag den 15 oktober kl. 17 & 19 har vi två samlingar i kyrkan. Temat för kvällen är "En växande hälsosam församling för alla åldrar".

Daniel Alm är föreståndare för pingströrelsen i Sverige (Pingst - fria församlingar i samverkan).

Daniel kommer att tala kring ämnet för kvällen, men också delge oss sin bild av läget i Sverige och visionerna han har för pingströrelsen.

I pausen blir det fika och Daniel kommer att ha sin senaste bok "Till uppbyggelse" till försäljning.

Publicerat den 13 oktober