Besök av Broder Mose

Välkommen till en kväll då vi får stifta bekantskap med en Tunisier som sedan många år lever med Jesus. Många människor kommer till vår stad från islamdominerade länder. Den här kvällen handlar om att förstå dem bättre och broder Mose, vår gäst, kommer hjälpa oss med det.

Broder Mose hälsar:
"För att nå muslimernas hjärtan med Guds ord måste vi först vara insatta i deras religiösa föreställningsvärld (vad vet de om den allsmäktige Guden? Om Jesus? Vilken Gudsbild har de? Hur söker de vägen till Gud? O.s.vÄ) Det gjorde även Paulus när han försökte nå judarna och grekerna med evangelium. Han talade Guds ord in i deras värld."

Välkommen!

Publicerat den 24 september