Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger helt på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med pengar till församlingens arbete.

Via bankgiro

Sätt in pengar till vårt bankgirokonto 878-3938. Märk betalningen med "Gåva till församlingen".

Via kort

Ge en gåva genom att betala med kort. Du kan antingen betala via ett PayPal-konto, om du innehar ett sådant, eller direkt med ditt VISA- eller Mastercard.
Ange belopp: SEK

Besöksgrupp

Vi tror att det är viktigt att man tar hand om varandra. Ingen ska behöva känna sig ensam eller övergiven.

Sven & Ulla-Britt Nyman

Omsorgsansvariga

073 800 25 01 (Sven)