Våra områden

Pingstkyrkan Avesta

En kyrka
för alla.

Vad drömmer du om?

Vi drömmer om en kyrka som gör skillnad. För att göra det behöver vi arbeta tillsammans. Skrolla ner för att se vad du kan engagera dig i.

Våra områden

Barn

Du som har barnen på ditt hjärta, här är ditt område!
Barnkörer, söndagsskola, Familjegudstjänster, Royal Rangers, Öppen förskola eller barn med särskilda behov, är något av dessa områden något för dig? Eller är det något annat du vill göra som riktar sig speciellt mot barn? Kontakta oss om du vill göra vår församling ännu bättre för barnen.

Ansvariga: Malle och Staffan Sandberg, tfn 076-206 77 92

Gudstjänst

Gudstjänsten är en viktig sammankomst i en församling. Där möts vi över generationsgränserna och där är hela familjen tillsammans. Du som vill vara med och engagera dig i våra Gudstjänster och du som vill vara med och utveckla församlingens Gudstjänstliv, kontakta Patrick.

Ansvarig: Patrick Larsson
tfn 070-233 94 98

Hemgrupper

Nyckelordet för våra hemgrupper är livsnära och nyckelegenskapen hos en hemgruppsledare är själavårdande. Församlingen har ca 10-15 hemgrupper. Vi vill att det skall finnas hemgrupper för alla som vill och vi strävar efter olika typer av hemgrupper. Det betyder att du som ledare tillsammans med din hemgrupp kan skapa ett upplägg som passar er. De som redan är med i en hemgrupp är mycket tacksamma för dem och beskriver dem ofta som mycket betydelsefulla. För att vara en hemgruppsledare behöver du ej vara en utpräglad ledartyp. Är du en sådan typ så är det naturligtvis inget hinder. Din viktigaste egenskap är att du tycker om andra människor, du är en själavårdande person. Det handlar om att vara beredd att axla det långsiktiga ansvaret för en grupp människors andliga och personliga välgång och utveckling. Vill du engagera dig och ha en egen hemgrupp så kontakta Patrick.

Ansvarig: Patrick Larsson
tfn 070-233 94 98

Integration

I vår församling har vi olika områden som rör människor som kommit till oss från andra länder. Området Integration riktar sig mot dem. Idag har vi tre områden: Eritreansk grupp: Varje lördag är det en Eritreansk Gudstjänst på Tigrinja och ofta någon kvällssamling också. Öppet hus för invandrare: Varje torsdag kl. 10 har vi en samling för dem som kan komma till kyrkan dagtid. Då behövs du som vill hjälpa till att ta hand om barn, fixa fika, undervisa i svenska mm. Språkcafé: Varje tisdagskväll har vi kyrkan öppen för nyanlända och andra som är på väg in i det svenska samhället. Du som vill vara medmänniska och samtala med människor och läsa känna nya vänner har din plats här! Det krävs inga andra färdigheter än att man är intresserad av våra nya svenskar. Vill du engagera dig i integration eller göra något annat som riktar sig mot människor från andra länder som är på väg in i det svenska samhället, kontakta Elisabeth.

Ansvarig: Elisabeth Lindén
tfn 073-078 14 23

Kyrkan

Vi har en kyrka som måste tas hand om och utformas trevlig och ändamålsenlig. Här finns de som tar hand om fastigheten. Här finns de som utformar och brinner för det estetiska och härunder sorterar också detta som har att göra med information och utformning av kyrk torget med information mm. Du som är praktiskt lagd och vill vara med och engagera dig i byggnaden, här har du din plats! Du som vill vara med och jobba med trivseln i kyrkan och utformningen av det estetiska, eller du som vill jobba med att kyrkomiljön skall vara så inbjudande som möjligt här skall du kliva in! Om du vill engagera dig i kyrkan, kontakta Mats.

Ansvarig: Mats Jansson
tfn 070-864 52 01

Media

. Media har blivit ett allt viktigare område i församlingen. Du som är intresserad av: IT, ljud, poddcast, ljus, webb, bild och film – här har du dina områden! För att passa in i Media är intresse det viktigaste. Intresse av dessa tekniska områden. Vi tror också du passar in här om du har känsla för bild, och känsla för kommunikation genom bild och film. Om du redan är kunnig inom dessa områden och har intresse att utveckla församlingen inom de här områdena, eller du som är intresserad och vill lära dig mer, välkommen att engagera dig. Vill du engagera dig inom Media så kontakta Niklas.

Ansvarig: Niklas Wedin
tfn 070-200 76 80

Mission

Vi har idag ett missionsråd som håller ihop vårt missionsarbete. I den här gruppen bereds och behandlas alla missionsfrågor och mycket av kontakten med våra missionärer utgår härifrån. Om du vill vara med och engagera dig i vår mission på något sätt så kontakta Christine.

Ansvarig: Christine Nyman
tfn 070-681 38 78

Second hand

. Vår Second Hand butik i Krylbo handhar begagnade varor som vi gör ordning och säljer vidare. Vår målsättning är att både kunna skicka ut pengar i världen och hjälpa människor här i Avesta med sysselsättning. Vi har idag ett samarbete med arbetsförmedlingen, socialtjänsten och kriminalvården. Här behövs du som vill: • Reparera. • Vara med och hämta varor i kommunen. • Jobba i butik. • Hugga i där det bäst behövs. • Engagera dig i människor som behöver ditt stöd. Kontakta någon i ledningsgruppen om du vill vara med i vår secondhand verksamhet; Roy, Inga eller Marlene

Ansvariga: Roy Uppgård, Inga Alvarsson och Marlene Berg-Jansson, tfn 070-349 20 43

Senior

Alla åldrar är viktiga i vår församling. Det är av yttersta vikt att alla generationer trivs i församlingen och att församlingen får vara det andliga hem som vi alla behöver. • Du som vill vara med i en besöksgrupp och besöka äldre vänner som inte orkar ta sig till kyrkan. Eller • Du som vill vara med och utforma riktade satsningar och överhuvudtaget vill vara med och utveckla vår församling att vara en ännu mer trivsam och attraktiv församling för en senior generation. Eller • Du som vill vara med och utveckla ett ev. framtida äldreboende.

Ansvarig: Göran Hultqvist
tfn 070-544 89 85

Socialt

. Att bygga ett starkt socialt arbete är något församlingen fokuserar på. De sociala behoven i vårat samhälle blir allt större. Idag sorterar tre områden under socialt. Det är LP-arbetet, Arken och arbetet bland funktionsnedsatta. Så är arbetet strukturerat idag, men det kan se annorlunda ut i morgon. Det handlar om att göra något för människor som hamnat på livets skuggsida. Känner du att du skulle vilja kliva in och göra skillnad för dessa människor, här har du din plats. Området Socialt är för dig som vill engagera dig i att göra vår församling bättre på att betjäna just de här människorna.

Ansvarig: Roland Lindén
tfn 070-305 82 55

Trivselgrupper

Trivselgrupperna har flera olika funktioner. Det handlar om att hålla snyggt i kyrkan, men också om att vi träffas och jobbar tillsammans. Bibeln talar om att visa gästfrihet och du som gillar att ha gäster hemma och du som gillar att vara värd eller värdinna. Det här är ditt område. Vill du engagera dig i vårt trivselgruppsarbete och göra församlingen ännu mer trivsam, kontakta Harry och Anne-Sofi.

Ansvariga: Ann-Sofi och Harry Hedström, tfn 070-528 17 23

Ungdom

. Det finns ett ungdomsledarteam som leder arbetet bland ungdomarna. Allt som rör ungdom sorterar under det här området. Det finns mycket ungdomar i vår församling och det är naturligtvis mycket kul. Har du ett hjärta som brinner för ungdomar? Vill du engagera dig på något sätt i vårat ungdomsarbete? Här har du en möjlighet att vara med och utveckla församlingens arbete bland ungdomar. Kom ihåg att man kan vara en välsignelse bland yngre även då man själv passerat de åren. Vill du engagera dig inom området ungdom, kontakta Victor.

Ansvarig: Victor Berg
tfn 070-593 66 88

Har du något annat område på ditt hjärta som inte är nämnt ovan?