Gudstjänst

en mötesplats för alla

Varje söndag möts vi för att fira gudstjänst med predikan, lovsång och bön. Efter mötet samlas vi för att fika och umgås i kyrkans café.

I början av gudstjänsten får barnen gå ner till barnkyrkan där de får leka, pyssla och ha en kortare samling.

En vanlig gudstjänst börjar kl 11.