Bibeltimma

Bibelundervisning

DEN HELIGE ANDES GÅVOR –

VÅRA GUDOMLIGA ARBETSVERKTYG

BIBELTIMMA MED ROINE SWENSSON

VÅRTERMINEN 2020

Lördagen den 18/1 Hur fungerar Andens gåvor? Visdomens ord och Kunskapens ord.

Lördagen den 1/2 Trons gåva och Helandets gåvor.

Lördagen den 15/2 Helandets gåvor (forts.) och Kraftgärningarnas gåva.

Lördagen den 29/2 Den profetiska gåvan. Del 1.

Lördagen den 14/3 Den profetiska gåvan. Del 2.

Lördagen den 28/3 Andebedömningens gåva.

Lördagen den 25/4 Tungotalets gåva och Uttydningens gåva.

Boka redan nu in dessa tillfällen som innehåller:

· Trosstärkande bibelundervisning om hur vi kan bli använda av den helige Ande till välsignelse för andra.

· En genomgång av vår gudomliga verktygslåda med dess olika gåvor.

· Tillfälle för frågor och samtal.

· En glädjefylld gemenskap omkring en öppen bibel.