Barn

barnkyrka och barnkörer

Barnkyrka

Barnen får i början av gudstjänsten gå ner till barnkyrkan där de får leka, pyssla och ha en kortare samling.

Söndagskul

En söndag i månaden är det familjegudstjänst i kyrkan, en gudstjänst som är rolig för både stora och små.

Vox

Varje fredag kl 17:00-17:40 träffas Vox som är kyrkans yngsta kör, en kör som passar för åldern 3-7 år. Hit kommer barnen för att leka och sjunga. Vox medverkar alltid när det är Söndagskul.

Shalom

Shalom är barnkören för de lite äldre barnen från 8 år och uppåt. De alternerar med 2 veckor sång och 2 veckor dans. Shalom ses varje fredag kl 17:00-18:00. Shalom medverkar alltid när det är söndagskul.